Dažniausiai užduodami klausimai

Asmens duomenų gavimas iš GR

1. Funkcija „Asmens duomenų patikra su GR“.

Tam, kad įvykdyti funkciją "Asmens duomenų patikra su GR", nereikia rašyti duomenų koregavimo prašymų.

Pedagoginio darbuotojo / tyrėjo kortelėje lange „Asmens informacija“ sukurta funkcija „Asmens duomenų patikra su GR“. Šią funkciją gali vykdyti kiekvienas mokyklos duomenų tvarkytojas, kuris turi teisę koreguoti pedagoginių darbuotojų / tyrėjų duomenis. Iš Gyventojų registro gaunami tokie duomenys: pedagoginio darbuotojo / tyrėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, pilietybė ir (jeigu yra) mirties data.

Jei gaunami pedagoginio darbuotojo / tyrėjo vardas ir/arba pavardė iš GR, nesutampa su vardu ir/arba pavarde PR, rodomas atitinkamas pranešimas. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ duomenys (vardas, pavardė), kurie buvo gauti iš GR, yra perkeliami į PR ir rodomi pedagoginio darbuotojo / tyrėjo kortelėje.

Jei gautas asmens kodas iš GR nesutampa su PR turimu asmens kodu, dėl asmens kodo nesutapymo reikia kreiptis į sistemos administratorių. 

Jei rodomas pranešimas „Nepavyko rasti asmens pagal asmens kodą“, reikia kreiptis į sistemos administratorių.

Asmens pilietybės ir mirties datos duomenys automatiškai atnaujinami be naudotojo įsikišimo. Mirties data įrašoma pedagoginio darbuotojo / tyrėjo kortelėje po gimimo datos.

2. Funkcija „Pedagogų/tyrėjų, turinčių lietuvišką asmens kodą, registracija“.

Registruojant pedagoginį darbuotoją / tyrėją per funkciją „Pedagogų/tyrėjų, turinčių lietuvišką asmens kodą, registracija“, iš GR gaunami tokie duomenys: pedagoginio darbuotojo / tyrėjo vardas ir pavardė, asmens kodas, pilietybė. Pilietybės duomenis, gautus iš GR, negalima koreguoti arba šalinti rankiniu būdu. Pilietybės duomenis galima atnaujinti per funkciją „Asmens duomenų patikra su GR“.

Ankstesnis