Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip teisingai įrašyti pedagoginio darbuotojo/ tyrėjo išsilavinimą?

Jeigu darbuotojas mokosi universitete arba kolegijoje, tuomet įgytas išsilavinimas turi būti "Aukštasis universitetinis" arba "Aukštasis koleginis" atitinkamai, o mokymosi būklė - "Mokosi dabar".

Jeigu darbuotojas baigė mokyklą už Respublikos ribų, tuomet iš klasifikatoriaus reikia pasirinkti apibendrintą mokyklos pavadinimą „Kitos aukštosios mokyklos už Respublikos ribų“, „Kitos aukštesniosios mokyklos už Respublikos ribų“, „Kitos spec. vidurinės mokyklos už Respublikos ribų“ arba „Kitos profesinės mokyklos už Respublikos ribų“ atitinkamai. Šiuo atveju dar reikia nurodyti valstybę, kurioje baigė mokyklą.

Jeigu darbuotojas baigė aukštąją, spec. vidurinę, profesinę mokyklą Lietuvoje iki 1994 m., specialybę reikia pasirinkti iš seno specialybių klasifikatoriaus.

"Galioja nuo" data turi sutapti su diplomo gavimo data.

Rodiklis „Baigimo metai“ užpildomas automatiškai, paspaudus mygtuką „Išsaugoti“. Jo reikšmė sutampa su metais, nurodytais „galioja nuo“ datoje.

Jeigu aukštojo mokslo diplomas buvo gautas Lietuvoje iki 1991 m., rodiklyje „Kvalifikacinis laipsnis“ reikia pasirinkti variantą "Neturi kvalifikacinio laipsnio".​

Ankstesnis