Dažniausiai užduodami klausimai

Mokslo laipsnis ir meno laipsnis

Pedagoginio darbuotojo/tyrėjo kortelėje reikia pildyti du rodiklius „Mokslo laipsnis“ ir „Meno laipsnis“.

Rodiklį „Mokslo laipsnis“ reikia pildyti mokslininkams, o rodiklį „Meno laipsnis“ – menininkams.

Pildant mokslo laipsnį ir mokslo sritį/kryptį, kurioje įgytas mokslo laipsnis, reikia pasirinkti mokslo sričių/krypčių klasifikatorių versiją.

Jeigu mokslo laipsnis buvo įgytas iki 2018 metų imtinai, reikia pasirinkti versiją 1.

Jeigu mokslo laipsnis buvo įgytas 2019 m. arba vėliau, reikia pasirinkti versiją 2.

Pildant meno laipsnį ir meno sritį/kryptį, kurioje buvo įgytas meno laipsnis, jokių versijų pasirinkti nereikia. Visais atvejais naudojami tie patys meno sričių/krypčių klasifikatoriai.

Ankstesnis