Publikavimo data 23.9.12

Galiojančios asmens registracijos Pedagogų registre patikra

Asmens, Pedagogų registre įregistruoto kaip dirbančio, patikra prieinama šiuo adresu: https://rsvis3.emokykla.lt/cognos8/emForms/CustomForms/Forma17p.aspx