Publikavimo data 21.5.10

PR ir ĮKNR integracija

Pedagogų registre realizuota galimybė tikrinti ar asmuo, kuris užima arba pretenduoja užimti pedagoginę pareigybę, atitinka Švietimo įstatyme, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytus reikalavimus dėl teistumo. Asmens duomenų patikra numatyta bendrojo ugdymo mokykloms ir ikimokyklinio ugdymo mokykloms, o teistumo duomenys gaunami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Detalesnę informaciją apie sukurtus funkcionalumus galima rasti dokumente "PR naudotojo vadovas".