Asmens, Pedagogų registre įregistruoto kaip dirbančio, patikra prieinama šiuo adresu: https://rsvis3.emokykla.lt/cognos8/emForms/CustomForms/Forma17p.aspx

Publikavimo data 21.9.9

Darbų tvarkos 2021/2022 m. m.

Dokumentų puslapyje "Pedagogų registro darbų tvarkos" aplanke įkeltos darbų tvarkos bendrojo ugdymo mokykloms, ikimokyklinio ugdymo mokykloms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms 2021/2022 m. m.

Publikavimo data 21.5.10

PR ir ĮKNR integracija

Pedagogų registre realizuota galimybė tikrinti ar asmuo, kuris užima arba pretenduoja užimti pedagoginę pareigybę, atitinka Švietimo įstatyme, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytus reikalavimus dėl teistumo. Asmens duomenų patikra numatyta bendrojo ugdymo mokykloms ir ikimokyklinio ugdymo mokykloms, o teistumo...

Publikavimo data 21.3.18

Naujas PR naudotojo vadovas

2021 m. kovo 17 d. buvo atnaujintas PR naudotojo vadovas. Atnaujintą failą rasite dokumentų puslapyje "Vadovai ir instrukcijos" aplanke.

2019 m. liepos 12 d. buvo atnaujinta PRIS instrukcija, naudojama duomenų teikimui Web servisais. Atnaujintą failą rasite dokumentų puslapyje "Web servisai" aplanke.

​​​​​​​2019 m. liepos 4 d. buvo atnaujinti klasifikatoriai, naudojami duomenų teikimui Web servisais. Atnaujintą failą rasite dokumentų puslapyje "Web servisai" aplanke.

Publikavimo data 19.6.21

Švietimo įstaigų vadovų rezervas

Nuo 2019 m. pradžios Pedagogų registre yra tvarkomas Švietimo įstaigų vadovų rezervas, remiantis reglamentu. Reglamentą rasite dokumentų puslapyje "Švietimo, mokslo ir sporto ministerija" aplanke. Savivaldybių administratoriai gali peržiūrėti Pedagogų registre tų kandidatų duomenis, kurie pageidauja dirbti jų savivaldybėse.