Galiojančios asmens registracijos Pedagogų registre patikra

Asmens, Pedagogų registre įregistruoto kaip dirbančio, patikra prieinama šiuo adresu: https://rsvis3.emokykla.lt/cognos8/emForms/CustomForms/Forma17p.aspx

Darbų tvarkos 2021/2022 m. m.

Dokumentų puslapyje "Pedagogų registro darbų tvarkos" aplanke įkeltos darbų tvarkos bendrojo ugdymo mokykloms, ikimokyklinio ugdymo mokykloms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms 2021/2022 m. m.

PR ir ĮKNR integracija

Pedagogų registre realizuota galimybė tikrinti ar asmuo, kuris užima arba pretenduoja užimti pedagoginę pareigybę, atitinka Švietimo įstatyme, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytus reikalavimus dėl teistumo. Asmens...

Naujas PR naudotojo vadovas

2021 m. kovo 17 d. buvo atnaujintas PR naudotojo vadovas. Atnaujintą failą rasite dokumentų puslapyje "Vadovai ir instrukcijos" aplanke.

Nauja PRIS instrukcija aukštosioms mokykloms

2019 m. liepos 12 d. buvo atnaujinta PRIS instrukcija, naudojama duomenų teikimui Web servisais. Atnaujintą failą rasite dokumentų puslapyje "Web servisai" aplanke.

Nauji klasifikatoriai aukštosioms mokykloms

​​​​​​​2019 m. liepos 4 d. buvo atnaujinti klasifikatoriai, naudojami duomenų teikimui Web servisais. Atnaujintą failą rasite dokumentų puslapyje "Web servisai" aplanke.

Švietimo įstaigų vadovų rezervas

Nuo 2019 m. pradžios Pedagogų registre yra tvarkomas Švietimo įstaigų vadovų rezervas, remiantis reglamentu. Reglamentą rasite dokumentų puslapyje "Švietimo, mokslo ir sporto ministerija" aplanke. Savivaldybių administratoriai gali peržiūrėti Pedagogų registre tų kandidatų duomenis,...