Dažniausiai užduodami klausimai

Rodiklio „Etato užimtumas“ pildymas aukštoje mokykloje

Aukštųjų mokyklų dėstytojams ir tyrėjams etato užimtumas pildomas etatiniems darbuotojams ir valandininkams prie pareigybės. Jeigu dėstytojui nurodyta studijų krypčių grupė, pildomas studijų krypčių grupės etato užimtumas.

Dėstytojams valandininkams ir tyrėjams valandininkams etato užimtumas pildomas pagal tokią metodiką.

jeigu dėstytojams valandininkams arba tyrėjas valandininkas dirba visus metus,taikomos metinės normos.

Dėstytojui valandininkui reikia sumuoti visas per metus dirbtas valandas ir padalinti iš 1512.

Tyrėjams valandininkams reikia sumuoti visas per metus dirbtas valandas ir padalinti iš 1680.

Jeigu dėstytojas valandininkas arba tytėjas valandininkas dirba mažiau nei metai, arba daugiau nei metai, reikia pereiti prie mėnesinės normos. 

Dėstytojui valandininkui vidutiniškai gaunasi  - 1512/10=151,2.

Tyrėjui valandininkui vidutiniškai gaunasi - 1680/10=168.

Ankstesnis