Dažniausiai užduodami klausimai

Dėstytojų krūvis aukštoje mokykloje

Jei dėstytojas dėsto studentams (išskyrus doktorantus), tuomet pildoma studijų krypčių grupė (-ės) ir studijų kryptis (-ys). Jei dėstytojas dėsto doktorantams, tuomet pildoma mokslo sritis.​

Universitetuose dėstytojams pildoma mokslinių interesų mokslo kryptis (-ys), kurioje (-iuose) dėstytojas dirba, ir mokslinių interesų mokslo krypčių svoriai. Docentams ir profesoriams šių rodiklių pildymas yra privalomas.

Ankstesnis